Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og i tråd med den forplikter Norsk Olje seg til å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Vi er pålagt å aktsomhets vurdere og kartlegge vår verdikjede (leverandørkjede). Det innebærer at vi skal vurdere virksomhetens faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til verdikjeden, hvordan virksomheten følger opp, rapporterer og iverksetter forbedringstiltak.

Aktsomhetsvurderingen er i tråd med OECD og FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Loven skal sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan virksomheten håndterer disse forholdene.

Redegjørelsen for virksomhetens aktsomhetsvurderinger vil publiseres innen 30. juni hvert år, og første gang innen 30. juni 2024.

Ved spørsmål eller innspill til hvordan Norsk Olje AS arbeider med Åpenhetsloven kan disse sendes til fylltanken@norskoljeas.no.